Rēzeknes cietums

Rēzeknes cietums atradās savdabīgā vietā – blakus tirgus laukumam un pretī baznīcai. To atvēra 19. gs. otrajā pusē, pārbūvējot šeit atradušos zirgu pasta staciju. Tajā laikā pretī cietumam atradās arī kauna stabs, pie kura tika pērti noziedznieki. Pirmā pasaules kara laikā cietums nonāca vācu armijas, tad – lielinieku, pēc tam – Latvijas valsts, bet, ienākot padomju spēkiem, komunistu pārziņā, vēlāk – arī nacistu pārziņā. Interesanti, ka no 1920. līdz 1923. gadam Rēzeknes cietuma priekšnieks bija Ata Kronvalda dēls Jānis Kronvalds.

Padomju laikā telpas piedzīvoja vairākas pārbūves un šeit atradās komunālo uzņēmumu un labierīcību kombināts un Rēzeknes celtniecības instrumentu rūpnīca “Latgale”. Šodien telpas tiek iznomātas birojiem.

Adrese: Latgales iela 87