Svētā Nikolaja vecticībnieku lūgšanu nams

Viens no lielākajiem koka lūgšanu namiem visā Latgalē. Tā celtniecības sākums saistāms ar 1895. gadu, taču process dažādu birokrātisku iemeslu dēļ norisinājās pakāpeniski, un tāpēc zvanu tornis lūgšanu namam tika piebūvēts tikai pēc desmit gadiem.

Zvani ir ievērības cienīgs dievnama papildinājums, jo te atrodas lielākais zvans Baltijā, kas sver 4948,76 kg, zvana mēles svaram sasniedzot 200 kg. Par lielā zvana atliešanu un nogādāšanu ir dažādi nostāsti. Viens no tiem vēsta, ka kopienas vecticībnieki paši esot braukuši uz Gatčinu (kur zvans esot ticis atliets) un metuši izkausētajā metālā sudraba rubļus, un otrs, – ka tad, kad zvans esot ar vilcienu atgādāts līdz Rēzeknei, rati, kas bija paredzēti zvana transportēšanai esot salūzuši, un vecticībnieki paši, izmantojot zirgus, virves un pašgatavotas konstrukcijas, esot aizvilkuši zvanu līdz vajadzīgajai vietai. Pēc zvanu torņa ierīkošanas kulta celtne ieguvusi arhitektonisku veidolu, kāds tas saglabājies līdz mūsdienām.

Vecticībnieku kapsētā ir saglabājies zīmīgs kapu pieminekļu skaits, kuri ir datējami ar 19. gadsimta otro pusi. Daļa no tiem bija izgatavota Sanktpēterburgā un daļa – Rīgā.

Adrese: Siņicina iela 4