Surmoņinu nams

Sarkano ķieģeļu ēka uzcelta 1911. gadā kā īres nams, pirmā stāva telpas tika izīrētas tirgošanai, otrā stāva – dzīvošanai. Mājas īpašnieki bija N. Hļebņikovs, G. Surmoņins un A. Surmoņins, tāpēc tautā ēku joprojām sauc par “Surmoņinu namu”.

Tās arhitektūra ieturēta Rēzeknei raksturīgajās sarkano ķieģeļu arhitektūras formās. Tās galvenie elementi – logu apmales, sandriki, kasetes zem logiem, rozetes, dzegas, – tiek saliktas no speciāli izgatavotiem profilķieģeļiem un veido ļoti dzīvu, plastisku, ēnām bagātu fasādes virsmu.

2014. gadā to savā īpašumā pārņēma pilsētas pašvaldība, māja ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 92