Jōņs Zvīdra (1895-1920)

Jānis Zvīdra dzimis 1895. gadā trūcīgā zemnieka ģimenē. Ar grūtībām pabeidzis pagasta, vēlāk arī Rēzeknes pilsētas skolu, studējis Pēterburgas garīgajā seminārā, taču to pametis. Viņš iestājās ģimnāzijā, kuru pabeidza ar sudraba (citos avotos – zelta) medaļu, pēc ģimnāzijas studējis filoloģiju un nonācis revolucionāru studentu pulciņos. Pēc 1917.g. revolūcijas atgriezies dzimtenē, kur iesaistījās boļševiku organizācijās, un kopā ar domubiedriem dibināja politisku jauniešu organizāciju, ieņemot tajā vadošo amatu. 1920. gadā bijis aizturēts, centies bēgt, bet bēgot nošauts.

Padomju laikā Zvīdra iegūst mocekļa tēlu, un viņa dzīve un nāve apaug ar leģendām un nostāstiem. Pastāv neapstiprināta informācija par ciešu sadarbību vai pat tiešu dalību lielinieku represīvajās struktūrās.

Piemineklis uzstādīts 1971. gadā. Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas noņemts uzraksts, taču šobrīd tas ir atjaunots.

Atrašanās vieta: Brīvības ielas krustojums ar Viļānu ielu


Autors: