Category: Kapsētas

  • Vecie kapi

    Vecie kapi

    Vecie jeb Purvīša ielas kapi sastāv no trim – luterāņu, katoļu – poļu un pareizticīgo kapsētām. Pirmie apzinātie apbedījumi datēti ar 19. gadsimta sākumu, kaut gan kapsēta šajā vietā redzama jau 1778. gada pilsētas plānā. 20. gadsimta sākuma literatūrā jau sastopams nosaukums “vecie kapi”. Pēdējie apbedījumi datēti ar laiku pēc Otrā pasaules kara, un šobrīd…

  • Ebreju kapi

    Ebreju kapi

    Viena no būtiskākajām kultūrvietām, kas saistīta ar ebreju kopienu noteikti ir ebreju kapsēta, kas atspoguļo vietējās kopienas vēsturi vairāku gadsimtu garumā. Tās aizsākumi meklējami 1786. gadā, kad tika uzcelts Baltais lūgšanu nams. Kapsētai ir divas daļas – vecā (apbedījumi, kas veikti līdz Otrajam pasaules karam) un jaunā (apbedījumi, kas veikti pēc Otrā pasaules kara). Atrašanās…